• Hofteproteser

Corail usementert femur stamme

Historikk

Den første Corail protesen ble operert inn i Frankrike i 1986 og i Norge i 1987. Siden den gang er det satt inn over 2,0 mill. Corail proteser i over 75 land. Corail protesen ble godkjent av FDA i 1996 for bruk i USA. I perioden 1987-2018 er det satt inn over 50.000 primære og 7.000 Corail hemi proteser i Norge.
Resultatene med protesen er meget godt dokumentert gjennom bl.a. Nasjonalt Register for Leddproteser. Publiserte data fra registeret gir en overlevelse på 97 % etter 15 år.

Design

Filosofien bak Corail protesen baserer seg på prinsippene: Primær mekanisk stabilitet, sekundær biologisk integrasjon og bevaring av levende ben.
Protesens geometri sørger for primær stabilitet og Hydroxyapatite (HA)-belegget muliggjør innvekst av ben.
Den kirurgiske teknikken er enkel og reproduserbar. Standard reamere gir mulighet for bevaring av ben gjennom impaktering. På denne måten respekteres og bevares den levende benmantelen i kanalen.
Corail protesen leveres i 11 varianter (hvorav 6 med krage og 5 uten krage). Variantene er standard, high-offset, lateralisert og dysplasi. Protesen leveres også i en versjon med kort hals og redusert offset med CCD vinkel på 125º og en tilsvarende med CCD vinkel på 135º.

 

Produktansvarlige
CAMILLA SOL LIE
Produktspesialist Hofteproteser
SVEIN QVIGSTAD
Produktsjef Hofteproteser

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.