Miljøpolicy

Vårt kvalitets- og miljøledelsessystem omfatter hele virksomheten og er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Ortomedic skal fremstå som en miljøbevisst bedrift. Vårt miljøfokus utøves gjennom aktiv bruk av miljøstyringssystem og definerte prosedyrer.

Formål

Miljøstyringssystemet omfatter hele virksomheten og alle medarbeidere skal aktivt benytte vårt styringssystemet og våre prosedyrer. Miljøarbeidet skal bidra til å forebygge forurensing og redusere ressursforbruket i vår verdikjede.

  • Livsløpsvurdering av produktene vi leverer
  • Forebygge forurensning og redusere forbruk av ressurser i alt vi gjør
  • Så langt som mulig velge leverandører med grønn profil, primært miljøsertifisert
  • Sørge for at virksomheten overholder lovbestemte krav
  • Sikre samsvar med relevante kunde- og leverandørkrav
  • Så langt som mulig velge leverandører med grønn profil, primært miljøsertifisert
  • Samarbeide med miljøordninger for å sikre høyest mulig grad av gjenbruk
  • Arbeide kontinuerlig med forbedring av miljøstyringssystemet

Våre produkter og tjenester skal ivareta miljøaspektene

Ortomedic skal forvalte, utvikle og tilby produkter og tjenester på en måte som gjør at miljøaspektene er ivaretatt på en god måte. Miljø skal derfor være en del av vurderingskriteriene for hvordan vi driver og utvikler vår virksomhet.

Gode arbeidsprosesser og kompetanse

I vår daglige drift skal miljøaspektene være ivaretatt. Våre arbeidsprosesser skal ivareta miljøkravene på en god måte gjennom hele verdikjeden. For å sikre miljøkompetanse og riktig adferd skal alle ansatte i Ortomedic ha god kjennskap til bedriftens miljømål, våre miljøaspekter, samt interne og eksterne krav. Alle ansatte skal derfor ha gjennomgått opplæring i vårt miljøstyringssystem.

Oppfølging av miljømål

Ortomedic har etablert ledelsesprosesser for oppfølging av oppnåelse av våre miljømål. Hendelser som er relatert til miljø håndteres i vårt styringssystem som sikrer god analyse og riktig oppfølging. Det blir årlig utarbeidet en miljørapport for selskapet.

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.