• Tilbehør Ortopedi

Sement og tilbehør-proteser

Smartset sement

Smartset sement fra DePuy CMW leveres både som høy-viskøs og som medium viskøs sement med og uten antibiotika.
SmartSet representerer den nyeste generasjon bensement hvor ingrediensene er kjente og velprøvde, men hvor blandingsforholdet av prepolymerene er noe endret fra tidligere kjente bensementer. Dette gir sementen mer «kirurg-vennlige» egenskaper.
Sementen har en flatere polymeriseringskurve enn andre sementer, hvilket betyr at den ideelle viskositeten for innsetting av sementen oppnås umiddelbart etter at blandingen er utført.
Viskositeten holder seg stabil over et lengre tidsrom, noe som gir et lengere «arbeidsvindu» hvor sementen kan appliseres og settes under trykk. Dette gjør det enklere å oppnå en optimal sementmantel og derved solid forankring mellom ben og implantat.

Sement pressere

For å oppnå tilstrekkelig trykk under sementering ved innsetting av sementert hofteprotese er det viktig å bruke pressurisere.
DePuy’s Ultraseal Wedge Femoral Pressuriser er silikonbasert og brukes til å gi optimalt sementtrykk i femur. Den kan lett monteres på Cemvac sprøytespissen og former seg enkelt rundt åpningen til marg kanalen.
Ultraseal Wedge Femoral Pressuriser finnes i en størrelse, og er fleksibel for å tette godt rundt åpningen til margkanalen.
For sementering i acetabulum kan man benytte DePuy’s Ultraseal Acetabular Pressuriser. Materialet er det samme som femur pressuriser. Acetabular pressuriser finnes i 6 ulike størrelser for optimal tilpassing. Pressuriseren monteres på et T‐ Håndtak. (Flergangsutstyr)

Sug og spyl

OrthoLavage er et engangs sug- og spylesystem fra PulseLavage AB i Sverige. OrthoLavage sørger for effektiv skylling og rengjøring av ben og vevsrester ved ortopediske inngrep. Systemet kan også benyttes ved traume prosedyrer samt bløtdel og sårbehandling da man kan velge mellom to ulike hastigheter på trykket. Dette gjøres enkelt ved hjelp av å trykke på øvre halvdel (høy hastighet) og nedre halvdel (lav hastighet) på triggerknappen.
OrthoLavage kommer pakket enkeltvis og består av et håndstykke som er ergonomisk utformet for å gjøre bruken komfortabel. Håndstykket har integrerte slanger for tilkobling av henholdsvis skyllevæske og sug. Slangene er 3 m lange og er påmontert slangeklemmer.

Orthopulse er et trykkspyle – / sugesystem til bruk ved ortopedisk implantatkirurgi, samt for spyling i sår og bløtdeler. Systemet er svensk produsert av Pulse Lavage AB. Det kom på markedet i 1995 og er en videreføring og videreutvikling av tilsvarende tidligere kjente systemer og teknikker. Orthopulse består av et håndstykke / håndtak til flergangsbruk som kobles mot sykehusets trykkluft system. For håndtaket finnes det flere typer ulike spyleansatser til engangsbruk.

Produktansvarlige
SVEIN QVIGSTAD
Produktsjef Hofteproteser

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.