• ECMO/ECPR system

CARL Therapy og CARL System

CARL Therapy og CARL System

Når en person får hjertestans, antas det generelt at i løpet av noen få minutter er først hjernen, etterfulgt av de andre organene blir alvorlig skadet og at det er en smal tidsramme utover det som minsker sjansene for vellykket gjenopplivning.

Nyere forskning viser at denne antagelsen ikke stemmer: Organene og også hjernen kan overleve mye lenger uten tilførsel av oksygen. Men hele kroppen er i en spesiell tilstand som må forstås presist og behandles på pasientspesifikk basis.

CARL er designet for denne spesielle pasienttilstanden etter hjertestans og har som mål å presse de gjeldende grensene for gjenoppliving ved å forbedre nevrologisk intakt overlevelse gjennom individualisert og målrettet gjenopplivning.

CARL Therapy fokuserer på kontrollert reperfusjon under ekstrakorporeal gjenopplivning (ECPR), der viktige vitale parametere overvåkes på pasient- og situasjonsspesifikk basis, og dermed potensielt kan øke sjansen for nevrologisk overlevelse. For å sikre optimal anvendelse av terapien ble CARL-teknologien utviklet spesielt for gjenopplivningsbruk.

Klinisk support samt et omfattende opplæringsprogram gjennom CARL Academy er tilgjengelig online eller på stedets fasiliteter for kliniske brukere til enhver tid.

CARL Therapy består av flere komponenter:

 • CARL kontroller for å utføre ECPR
 • Mulighet for bruk av pulsativ flow under ECPR som bedrer hjerneperfusjonen
 • Unik primingløsning for å bedre hjernens perfusjon under ECPR
 • Mulighet for online gassmonitorering via egen kassett integrert i CARL kontrolleren
 • CARL Mox for å enkelt kunne justere O2 konsentrasjonen under ECPR
 • CARL Cooler brukes til lokal rask nedkjøling som via studier viser å være gunstig effekt under ECPR
 • Mulighet for bårestativ eller tralle ved bruk internt på sykehus – Fleksible løsninger
 • Pasientsett kommer sterilt pakket, standard ECMO/ECPR sett

*Godkjennelse for CARL kontroller til bruk i helikopter/fly er under behandling hos kontrollinstans

 

ECMO

Behandlingen foregår ved hjelp av en modifisert hjerte-lungemaskin som via plastslanger, eventuelt en oxygenator, kobles til store blodårer i kroppen. Maskinen kan brukes til å avlaste et sviktende hjerte og/eller lunger både hos voksne og barn.

ECMO kan brukes i flere situasjoner:

 • Ved alvorlig hjertesvikt der pasienten fortsatt er ustabil, til tross for medikamentell behandling, pacemaker eller lignende. Det kan være pasienter som er aktuelle for hjertetransplantasjon, etter en hjerteoperasjon eller transplantasjon der en forventer bedring med fjerning av ECMO etter en tid, eller der pasienter trenger stabilisering før overgang til en annen pumpe for langvarig behandling.
 • Ved akutt, alvorlig lungesvikt eller lungeinfeksjon pga bakterier eller virus.
 • I andre situasjoner der pasientens hjerte svikter, men hvor man forventer at pasientens eget hjerte kan gjenvinne funksjonen etter en periode med avlastende behandling.

Målet er livsforlengelse, slik at det sviktende hjertet eller lungene har tid til å komme seg.

Denne behandlingen benyttes også til oppvarming av nedkjølte pasienter.

ECMO brukes ofte i situasjoner der det kan være vanskelig å forberede pasienten på behandlingen. De kan for eksempel være i en ekstremt ustabil tilstand av hjertesvikt hvor det må handles raskt.

Blodet tas ut fra en vene, tilføres oksygen og pumpes tilbake i en vene/arterie. Ofte brukes blodårene i lysken, men maskinen kan også kobles til åre på halsen. Hos hjerteopererte pasienter kan maskinen kobles direkte på hjertet eller årene til/fra hjertet via operasjonssnittet på brystet.

Produktansvarlige
KAARE JEVNAKER
Produktspesialist Thorax
PETTER BJERKE FÆREVAAG
Produktsjef Hemostatika Ethicon

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.