Våre løfter

Produkter og kompetanse fra Ortomedic er en viktig innsatsfaktor i våre kunders verdikjede. Derfor er det viktig for oss at vi er tydelige på hva vi skal bidra med i vårt daglige samarbeid med våre kunder. Våre løfter definerer forhold som er viktige i dette samarbeidet.

Kvalitet

Som distributør for mange internasjonale produsenter av medisinsk utstyr er Ortomedic en viktig kanal for å sikre tilgang av produkter med høy kvalitet til det norske helsevesen. Våre produsenter er alle blant verdens ledende innen sine produktområder, noe som garanterer at produktene er av beste kvalitet, både når det gjelder produktegenskaper og brukervennlighet.

Våre produkter brukes daglig til behandling av pasienter, noe som krever høy og forutsigbar produktkvalitet. Produktenes kvalitet er Ortomedic og våre produsenters ansvar, noe som har meget høy prioritet hos oss. Som kunde hos Ortomedic skal du forvente og oppleve produkter av høy kvalitet i hver eneste leveranse.

Kunnskap

Våre ansatte har lang erfaring og meget god kunnskap innen alle våre ulike produkt- og markedsområder. Som en av de største leverandørene av ortopediske implantater, medisinsk teknisk utstyr og mikroskoper i Norge, setter vi vår egen kunnskap og kompetanseforvaltning høyt. Våre kunder krever høy kompetanse og det er vårt ansvar å bidra til riktig bruk av utstyr i nært samarbeid med det medisinske fagpersonalet.

Våre opplæringsaktiviteter omfatter alt fra individuell opplæring til nasjonale og internasjonale kurs. Ortomedic skal være en viktig kompetanseleverandør og vi skal være der når du trenger oss!

Service

Det skal være enkelt å få god og riktig service når du er i kontakt med Ortomedic. Vår service og tjenester skal bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere opplever rask og riktig behandling av sin henvendelse.  Som leverandør til helsesektoren har vi mange kontaktpunkter med mennesker og våre kunders verdikjede. Det betyr at vi som leverandør må være flinke til å lytte og identifisere behov, for deretter å bruke denne informasjonen i den videre kundebehandlingen.

Som kunde skal du kunne forvente det samme gode servicenivået hver gang du er i kontakt med Ortomedic.

 

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.