Om oss

Ortomedic er et innovativt og kompetansedrevet selskap. Vi leverer ortopediske implantater, instrumenter, medisinsk teknisk utstyr, mikroskop og teknisk service som hjelper helsepersonell, forskere og fagpersoner til å oppnå det beste resultatet på en effektiv måte.

Vårt største markeds- og produktområde er ortopediske implantater, der vi gjennom vår over 35 års lange eksistenstid har opparbeidet oss en markedsledende posisjon med implantater til hofte, kne og skulder produsert av DePuy Synthes. Innen området artroskopisk kirurgi er vi distributør for DePuy Synthes MITEK, som har et komplett sortiment innen sportsmedisin. Videre har Ortomedic utvidet porteføljen innenfor generell kirurgi med produkter produsert av Ethicon. Selskapet har også en solid markedsposisjon innen mikroskoper og histologi, der vi representerer et fullt sortiment fra Leica Microsystems og Leica Biosystems.

Vi har 60 verdifulle ansatte som omsetter for 440 millioner. Våre ansatte har lang erfaring og meget god kompetanse innen våre ulike markedsområder. Vi har også omfattende kurs- og opplæringsprogram som sikrer riktig bruk av produktene. Vår kapasitet innen dette området har alltid blitt høyt verdsatt av sykehusenes personale og våre kunder.

Vårt hovedkontor og lager ligger på Lysaker. Her ligger også vårt varelager og all logistikk for det norske markedet håndteres fra Lysaker. Med lager i Norge og egen logistikkavdeling kan vi over mange år dokumentere god leveringsevne og høy servicegrad.

Fordi vår fagkompetanse og leveranser spiller en viktig rolle, ser vi på oss selv som en del av verdikjeden hos våre kunder – som er sykehus, universiteter og bedrifter. Vår tette kundeoppfølging og høye produktkvalitet er avgjørende for at våre kunder skal oppnå best mulig resultater. Vi har over mange år jobbet systematisk med kvalitetsstyring og bruk av styrte prosedyrer. Vårt kvalitets- og miljøledelsessystem omfatter hele virksomheten og er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

For Ortomedic er TQM Enterprise et viktig verktøy for å strukturere vår verdikjede og sikre at vi har gode, effektive arbeidsprosesser. TQM App på mobiltelefon har gjort det enda enklere for våre ansatte til å bidra med innmeldinger av hendelser og forbedringsforslag.

Kvinnelig kirurg i grønn operasjonsskjorte. Foto

Selskapets mål

Ortomedic skal være en ledende kompetansebedrift innenfor sine produktområder. Ortomedic skal ha en stor tillit hos kunder, medarbeidere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere.

Disse mål skal nås gjennom verdi- og holdningsskapende aktiviteter ved at bedriften og ansatte skal vektlegge følgende:

  • Effektivitet, pålitelighet, lojalitet og engasjement
  • Høy etisk standard
  • Tydelige arbeidsmetoder og rutiner, med definerte kvalitetsmål
  • Ved å sette medarbeideren i sentrum og legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling
  • Ved at selskapet skal tilby en utfordrende arbeidsplass med høy sosial profil

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.