• Hospital
  • Operasjonsstue utstyr

HemaShock®

HemaShock® er et produkt for bruk i akuttmedisin, som auto-transfusjon og tourniquet.

Dette produktet brukes til automatisk å transfundere pasientens eget blod fra ekstremitetene til den sentrale sirkulasjonen ved alvorlig sjokk og blødningsskader. HemaShock® øker både systolisk- og diastolisk blodtrykk og kan auto-transfundere ca. 1000 ml blod fra ekstremitetene.

Det kan også benyttes ved akutt hjertestans under hjertelungeredning (HLR). Studier har vist at tourniquet-assistert HLR øker det koronare perfusjonstrykket, cerebralt blodflow og endtidal CO2 under resuscitering (Yang, et al. Resus-citation 86, 49-53, 2015).

  • Størrelser finnes til under- og over- ekstremiteter
  • HemaShock® påføres enkelt
Produktansvarlige
KAARE JEVNAKER
Produktspesialist Thorax

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER?

Ta kontakt med en av våre medarbeidere, eller send en e-post til ortomedic@ortomedic.no

BESTILL VÅRT GRATIS KUNDEMAGASIN

To ganger i året sender vi ut vårt gratis kundemagasin med siste nytt innenfor ortopedi, traume, kirurgi, hospital og mikroskopi.